Model YT02

Lashband: 3.2cm
Lashes: 0.5cm-1.0cm-0.5cm
Quality: Nylon

Model YT02

SKU: Model YT02
S$15.90Price